Hur handlar man optioner?

Nedan finner du Sveriges bästa handelsplattformar och marknadsplatser för handel utav optioner. För att börja med en handelsplattform, klicka helt enkelt på “Kom igång” och gå vidare till handelsplattformens hemsida.

Här kan du handla optioner

Plattform
Erbjuder
Betyg
Min. insättning
Kom igång

Önskar du veta mer om varje platform? Nedan har vi listat den kompletta informationen om varje handelsplattform. Fortsätt läs för att veta allt om varje marknadsplats innan du kommer igång med din handel!

Komplett lista på var man kan handla optioner

Det är mycket att hålla reda på när man väljer att handla värdepapper och en viktig aspekt är att veta vad de olika finansiella instrumenten innebär och vad de heter. I den här artikeln ska vi förklara vad en option är och hur det fungerar. En option betyder möjlighet på engelska och det är också det som är grunden för en options innebörd.

Förklaring av option

Handla optioner

En option är ett derivat och också ett av de vanligaste. I grund och botten är dessa ett avtal om ett pris för en framtida finansiell affär som sluts mellan två parter, varav den ena är köpare (innehavare) och den andra säljare (utfärdare). Optionen har en premie som köparen betalar och på så sätt kan utnyttja optionsvillkoren.

Låt oss säga att en aktie har ett visst pris och du tror att värdet kommer stiga. Du köper då ett köpoptionskontrakt med löptid på t.ex 6 månader och lösenpris på vad du tror aktievärdet kommer att bli. För rättigheten att köpa dessa om 6 månader betalas en premie. Om kursen står stilla eller minskar under denna period, så bör du inte utnyttja köpoptionerna som på slutdagen då är värdelösa. Om kursen däremot går upp som du spekulerat i, så köper du aktierna och tar ut din vinst.

Optioner; ett derivat med garanti trots aktiens kursförändring

En option är ett derivat som har en nära anknytning till aktier och råvaror som olja etc. Det som dock skiljer en aktie från ett derivat såsom en option, är att optioner i större utsträckning används vid riskhantering. Allteftersom finansiella kriser har uppkommit, så har det också blivit en förutsättning för kapitalförvaltare och börshajar, att kunna hantera de finansiella kriser som uppenbarar sig och inte förlora alltför mycket pengar när aktiekurserna dyker eller står stilla.

När man handlar med optioner inleder man ett avtal eller kontrakt. Detta kontrakt innebär 100 underliggande. Aktieoptioner innebär 10 kontrakt på 1000 underliggande aktier sammanlagt. Värt att nämna är också att ordern vid handel av optioner alltid är dagsordrar, vilket gör att ordern måste genomföras samma dag, annars måste den läggas igen nästkommande dag.

Olika optioner

Det finns två optioner – köpoptioner och säljoptioner och dessutom finns också optionstyper såsom amerikanska och europeiska optioner samt exotiska optioner. Köpoptionen ger köparen rätt att köpa aktier till ett visst pris av säljaren och detta under en viss tidsperiod. Detta innebär också att denne erhåller rättigheterna att köpa underliggande varor eller aktier, dock ej skyldigheten att göra det. En säljoption ger istället innehavaren rättighet att sälja sina aktier/råvaror till ett visst pris och fram till ett visst avtalat datum. Tidsperioden beror på om det handlar om amerikanska respektive europeiska optioner.
Det som skiljer amerikanska optioner från europeiska, är nämligen att villkoren för amerikanska optioner får utnyttjas under hela tidsspannet medans europeiska är striktare och endast kan utnyttjas ett specifikt datum, d.v.s. när löptidens slutdag kommer.

Varför handla med optioner?

Som nämnt ovan, innebär optioner att risken med handeln av aktier eller råvaror minskar. Optioner är till för att gardera sig och tack vare dessa så kan avkastningen öka. Det är också en slags försäkring mot kursfall, vilket gör dem intressanta för investerare världen över eftersom insatsen är relativt låg. Innehar man optioner kan man således både skydda sig mot det allmänna kursfallet, den s.k marknadsrisken, samt mot nedgång av värdet på enskilda aktier/råvaror.

Handla optioner – så lyckas du!

Att lära sig att handla optioner är lättare än man kan tro, men endast kunskapen om hur man handlar är ingen garanti för att man ska få lönsamma vinster direkt. För att du ska lyckas med dina nya finansiella medel krävs det att du skapar dig kunskap om marknaden, men även att du har disciplin och är uthållig i ditt handlande.

För att förstå hur man ska använda dig av optioner behöver man först ta reda på vad en option är. Som novis kan det vara svårt att hänga med i alla termer och begrepp som används, exempelvis CFD handel, day trader eller derivatinstrument. Enkelt förklarat kan man säga att en option är ett avtal mellan två parter. Avtalet gäller för en affär som kommer att göras i framtiden, men det är bara köparen av optionen som har möjlighet att dra sig ur avtalet. Som köpare kommer du att betala en premie. Premien gör det möjligt för dig att nyttja alla de villkor som optionen har. Premien hamnar sedan hos säljaren, som då har en skyldighet att genomföra hela affären om köparen har bestämt sig för att fortskrida. En option har alltid ett utsatt datum.

Hur man går till väga med optioner

Vi har satt ihop en lista för dig som vill lära dig mer om hur du lyckas med att handla optioner. Kom ihåg att ha is i magen och skriv ner alla dina trades!

  1. Känn till marknaden du handlar på – Det finns ingen anledning för dig att handla med valutor om du inte har någon aning om hur detta fungerar. Detta gäller naturligtvis även om det handlar om råvaror eller aktier. Skapa dig kunskap om den marknad som du vill ge dig in på och ta reda på vad som kan påverka marknaden, t.ex. växelkurserna.
  2. Disciplinerad Money-Management – Du vill göra permanenta och varaktiga vinster, eller hur? Av denna anledning bör du därför aldrig riskera mer än cirka 5 % av det kapital som du har. Detta gäller för varje handel som du utför. Håll dig alltid till samma procentsats eller lägre, även om du så skulle ha förlorat i din tidigare handel. Här kan man jämföra lite med att spela på casino online. Du bör alltså aldrig försöka vinna tillbaka förlorade pengar genom att satsa mer vid nästa spelomgång.
  3. Enkelt att bli påverkad – Det är otroligt enkelt att bli påverkad av en vinst eller förlust. Låt inte detta ske. Visst kan det vara tråkigt när man förlorar en handel, precis som det kan vara riktigt kul när man går med vinst. Av denna anledning bör du därför, åtminstone i början, alltid ta en paus efter varje handel. På så sätt har du möjlighet att koncentrera dig på den aktuella marknadssituationen istället.
  4. Skriv upp dina trades – Med hjälp av en dagbok är det lättare för dig att hålla koll på din handel. När du i början ska lära dig att handla med optioner är det viktigt att du snabbt blir medveten om eventuella misstag, så att dessa kan undvikas i framtiden. Varje misstag du gör kommer nämligen att kosta dig en del pengar. I dagboken bör du skriva ner information om vilket ingångspris som optionen hade, när du köpte den, varför du valde att satsa på just denna och vilket resultat som utgången fick. Kom ihåg att även skriva ner hur din sinnesstämning var när du handlade. Det har större betydelse än man kan tro.